Lithse Kwis december 2020 gaat toch door

In 2020 heeft ook de Lithse Kwis organisatie een uitdaging gehad om toch creatief om te gaan met de mogelijkheden. Naast de thuisblijfkwis die georganiseerd is in april organiseren we ook de traditionele kwis op derde kerstdag. Deze vindt in aangepaste vorm plaats maar het is te belangrijk om dorpsbewoners de mogelijkheid te geven om samen een gezellige kwisdag te hebben!

Uitleg Lithse Kwis 27 december 2020

In 2020 heeft ook de Lithse Kwis organisatie een uitdaging gehad om toch creatief om te gaan met de mogelijkheden. Naast de thuisblijfkwis die georganiseerd is in april organiseren we ook de traditionele kwis op derde kerstdag. Deze vindt in aangepaste vorm plaats maar het is te belangrijk om dorpsbewoners de mogelijkheid te geven om samen een gezellige kwisdag te hebben!

Op advies van het RIVM hebben we geadviseerd om de teamgrootte niet boven de
10 personen te laten komen. Daarom is de Lithse Kwis flink aangepast voor de 8ste
editie, maar we zijn blij dat we alles op alles hebben gezet om de Lithse Kwis hóe
dan ook door te laten gaan. De Lithse Kwis 2020 vindt, na het uitstapje naar 26 oktober 2019, traditiegetrouw weer plaats op 27 december.

Mét de volgende wijzigingen: 
● Omdat het op een zondag is én omdat we voorlopig nog geen grote
bijeenkomsten mogen houden, hebben we besloten om de kwis én de uitslag op
dezelfde dag te houden: De kwis overdag en de uitslag ’s avonds op een verrassende manier. 
● De tijdsduur om de vragen te beantwoorden is ingekort tot 3,5 uur: 14:00 –
17:30 uur.
● De Lithse Kwis bestaat dit jaar uit 40 vragen, verdeeld in 5 hoofdstukken met
elk 8 vragen.
● Alle antwoorden moeten digitaal worden ingevuld, tenzij anders vermeld.
Eenmaal verzonden kan er niets meer gewijzigd worden. 
● Omdat de kwis overdag is en kinderen ook graag hun steentje bijdragen, hebben
we een speciale kidspuzzelpagina, deze staat in hoofdstuk DOE.
● De buitenvragen zijn nu overdag dus hoef je geen zaklantaarn mee te nemen.
● Het kwisboek is door iedereen te downloaden vanaf 14:00 uur en de gedrukte
versie kan worden opgehaald op een van de uitgiftepunten.
● De gedrukte versie mag je houden aangezien de antwoorden digitaal ingeleverd
moeten worden.
● Helaas zijn de whatsappvragen én de geheime proef komen te vervallen, de
reden hiervoor hoeven we niet uit te leggen. Volgend jaar beter. 
● Dit jaar geen jokers en alles of niets vragen, dus elke vraag kan maximaal 10
punten opleveren. 
● Het VIT (very important team) wordt dit jaar geloot: ieder team dat de enquête
(achterin het boek) digitaal heeft ingevuld en ingestuurd doet automatisch mee
aan de loting.

We volgen de laatste RIVM-voorschriften en daardoor kan het zijn dat we op het allerlaatste moment nog iets moeten aanpassen. Dit is/wordt via de geijkte kanalen zoals website, facebook en instagram gecommuniceerd.